Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

Basisonderwijs Friesland

Gevonden 470 onderwijsinstellingen in de database

Basisonderwijs

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Keizerskroon, LEEUWARDEN
Directeur/Directrice: T.Boomgaardt, www.alexanderschool.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Mientewei, GORREDIJK
www.flambou.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Melchior Clantstrjitte, WOUDSEND
www.mrvdbrugschool.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Hendrik Ringenoldusstr, GORREDIJK
www.tsjerne.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Hendrik Ringenoldusstr, GORREDIJK
www.trimbeets.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Jol, HEERENVEEN
www.kompas.heerenveen.kennisnet.nl

Type van de school kiezen: Algemeen bijzonder, Jelsumerstraat, LEEUWARDEN
www.leeuwarderschoolvereniging.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Hammeringen, BITGUMMOLE
www.cbsmooitaki.nl

Type van de school kiezen: Gereformeerd vrijgemaakt, Irenestraat, LEEUWARDEN
www.johannesbogerman-leeuwarden.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Stimhusstrjitte, BRANTGUM
www.ids-brantgum.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Aengwirderweg, GERSLOOT
www.aldewei.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Gorredijksterweg, JUBBEGA
www.kanschool.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Ds Veenweg, DE KNIPE
www.compagnonsschool.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Galamastins, LEEUWARDEN
www.obs-dewielen.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, De Dassenboarch, IJLST
www.gearhing.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Schokker, LEMMER
www.gearhing.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Gietersewei, NIJ BEETS
Directeur/Directrice: W. Jongsma, www.arke-nijbeets.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Midlumerlaan, HARLINGEN
www.obsharlingen.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, F Domela Nieuwenhuisstr, HARLINGEN
www.obshetnoorderlicht.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Buorren, WIJNALDUM
www.epdeboerschool.nlDe eerstvolgende acties op scholen
Internetforum
7.6.2016 16:05 - B. Huijzer
Directie staat niet open voor eigen mening en/of kritiek. Rommelige en te gekleurde school. Matige...
21.5.2016 15:47 - fam verstraten
Ik wil ouders die meer informatie willen hebben over het munnikenheide College In rucphen Waarschuwe...
8.2.2016 09:37 - M
Vitus mavo naarden is niet zo'n goede school als je verwacht door de instagram account en schoolsite...
15.1.2016 15:37 - E. Langedijk
Ik zou graag willen weten of er op scholen belangstelling bestaat om met enige samenwerking tussen d...