Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

Artikelen

Samenwerking versterken en specialistisch vakmanschap beschermen
Mbo-scholen moeten blijven innoveren, samenwerken en zorg dragen voor een breed en divers aanbod van opleidingen, vindt minister Bussemaker. meer »
Wereldwijd 263 miljoen kinderen niet naar school
Ondanks dat er vooruitgang is geboekt, gaan nog steeds 263 miljoen kinderen in de wereld niet naar school. Dit blijkt uit een studie van de UNESCO, de onderwijsorganisatie van de Verenigde Naties. meer »
Minister compenseert schoolkosten minderjarige mbo’ers
‘Het onderwijs in Nederland moet aan alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden’, licht Bussemaker toe. ‘Het inkomen van ouders mag daarbij geen rol spelen.’ De compensatie is bedoeld voor mbo’ers met een beroepsopleidende leerweg. meer »
Grote vraag naar muziekonderwijs
Muziekonderwijs leeft weer in het basisonderwijs. 728 scholen willen al vanaf komend schooljaar starten met meer en beter muziekonderwijs in de klas. Daarnaast zijn de activiteiten van het platform Méér Muziek in de Klas een enorm succes. meer »
Onderwijs scoort goed, toch zorgen over kansengelijkheid
Nederland heeft een hoog aandeel hoogopgeleiden. Het onderwijsaanbod is kwalitatief goed, divers en sluit goed aan op de arbeidsmarkt, het aantal (zeer) zwakke scholen neemt af en het studiesucces verbetert. meer »
Staatssecretaris Dekker pakt onbevoegd lesgeven aan
Alle lessen in het voortgezet onderwijs moeten worden gegeven door daartoe bevoegde leraren (of leraren in opleiding) om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te verbeteren. meer »
Scholen aan de slag met versneld vwo
Vanaf volgend schooljaar gaan 24 middelbare scholen versneld vwo aanbieden aan toptalenten. meer »
Meer studenten hoger onderwijs wonen nog thuis
Meer studenten in het hoger onderwijs blijven bij de ouders of verzorgers wonen tijdens hun studie. meer »
Aantal scholen mag als experiment bepaalde regels negeren
Enkele tientallen scholen mogen vanaf januari afwijken van vrijwel alle regels. Het experiment met 'regelluwe' scholen wordt uitgevoerd door een aantal uitmuntende basis- en middelbare scholen. meer »
Minder kansen in onderwijs voor kinderen uit zwakke milieus
Kinderen uit zwakke milieus krijgen minder kansen in het Nederlandse onderwijsstelsel. meer »

De eerstvolgende acties op scholen