Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

Minder kansen in onderwijs voor kinderen uit zwakke milieus

Minder kansen in onderwijs voor kinderen uit zwakke milieusKinderen uit zwakke milieus krijgen minder kansen in het Nederlandse onderwijsstelsel.

20. 10. 2015

De mindere kansen worden veroorzaakt door vroege selectie in het voortgezet onderwijs. Ook zijn kinderen uit lagere milieus in het nadeel door de afgenome invloed van de Cito-eindtoets die op de basisschool wordt afgenomen.

Dat concludeert een groep onderwijskundigen, sociologen en economen in het donderdag gepresenteerde rapport Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap.

Er wordt op steeds jongere leeftijd geselecteerd, aldus Herman van de Werfhorst van de Universiteit van Amsterdam. "Basisscholen geven nu vaker een enkelvoudig advies, alleen havo, in plaats van havo/vwo."

Verschillen

De vroege selectie houdt de sociale verschillen in stand, volgens Van de Werfhorst. Uit onderzoek blijkt dat landen die vroeg selecteren grotere sociale verschillen laten zien tussen kinderen van laagopgeleide en hoogopgeleide ouders.

Het ministerie van Onderwijs benadrukt het belang van flexibiliteit in het Nederlandse onderwijs.

Brede brugklas

Uit het onderzoek van de verschillende wetenschappers blijkt ook dat brede brugklassen beter burgers oplevert. Of je nu een Cito-score hebt van vmbo, mavo, havo of vwo, het is voor je sociale ontwikkeling beter om met z'n allen gezamenlijk naar de middelbare school te gaan.

In landen waar leerlingen gelijk vanaf 14 jaar op niveau worden gescheiden, zoals in Nederland en Duitsland, is de maatschappelijke betrokkenheid minder groot dan bijvoorbeeld in Scandinavië waar dat pas op latere leeftijd (15 jaar) gebeurt.

Door: NU.nl

Commentaar op het artikel

De eerstvolgende acties op scholen