Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

Aantal scholen mag als experiment bepaalde regels negeren

Aantal scholen mag als experiment bepaalde regels negeren Enkele tientallen scholen mogen vanaf januari afwijken van vrijwel alle regels. Het experiment met 'regelluwe' scholen wordt uitgevoerd door een aantal uitmuntende basis- en middelbare scholen.

11. 11. 2015

Het doel van het project is om de scholen zo veel ruimte te geven dat ze het onderwijs naar eigen inzicht beter kunnen maken.

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs de proef in gang kan zetten.

De scholen die mee mogen doen, hebben al twee keer het predikaat excellent gekregen. Inmiddels hebben zich 44 scholen aangemeld. Dekker wil de proef later eventueel uitbreiden naar andere scholen.

De deelnemende scholen hoeven bijvoorbeeld niet het standaardaantal lesuren te geven en mogen verplichte vakken anders invullen. Sommige regels mogen de scholen niet aan de kant zetten. Zo moeten leerlingen een volwaardig diploma halen.

De leerlingen, ouders en docenten van de scholen moeten via de medezeggenschapsraad nog wel instemmen met het experiment.

Door: nu.nl

Commentaar op het artikel

De eerstvolgende acties op scholen