Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

Samenwerking versterken en specialistisch vakmanschap beschermen

Samenwerking versterken en specialistisch vakmanschap beschermenMbo-scholen moeten blijven innoveren, samenwerken en zorg dragen voor een breed en divers aanbod van opleidingen, vindt minister Bussemaker.

23. 5. 2017

Op deze manier kunnen waardevolle opleidingen behouden worden en kunnen we ook en in de toekomst vakmensen van wereldklasse op blijven leiden.

De komende jaren krijgt het mbo te maken met dalende leerlingenaantallen. Om een breed aanbod van opleidingen te behouden, moet samenwerking tussen mbo-scholen makkelijker worden gemaakt.Om dit te doen neemt de minister het samenwerkingscollege op in de wet. Binnen het samenwerkingscollege kunnen twee of meer instellingen samen een opleiding aanbieden.

Als het nodig is, kan de minister er ook voor kiezen om deze opleidingen extra bekostiging te geven. Zo wil Bussemaker er voor zorgen dat instellingen waardevolle kleine en unieke opleidingen ook in de toekomst aan blijven bieden.

Kleinschalige, unieke vakspecialistische opleiding zoals de opleiding voor pianotechnicus of research instrumentmaker moeten ook in de toekomst blijven bestaan. Kleine en unieke opleidingen worden harder door de krimp getroffen dan opleidingen met veel studenten. Het is voor instellingen dan vaak een lastige afweging om door te blijven gaan met zo’n opleiding, hierbij spelen ook bedrijfseconomische overwegingen een rol.

Een andere maatregel uit het wetsvoorstel is dat het voor mbo-scholen makkelijker wordt om samen opleidingen aan te bieden. Minister Bussemaker maakt het op verzoek van mbo-scholen  mogelijk in de vorm van samenwerkingscolleges gezamenlijk onderwijs te verzorgen.

Ook deze maatregel is bedoeld om, ondanks de leerlingendalingen de komende jaren, het opleidingsaanbod in de regio op niveau te houden. De verwachting is dat dit voor met name duurdere, technische opleidingen een uitkomst kan bieden.

Door: rijksoverheid.nl

Commentaar op het artikel

De eerstvolgende acties op scholen