Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

Artikelen

Mbo wordt opnieuw hervormd
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt opnieuw hervormd. De opleiding moet innovatiever, kleinschaliger en regionaler worden. Dat schrijft minister Jet Bussemaker van Onderwijs. meer »
Nederlands onderwijs moet meer vernieuwen
Het Nederlandse onderwijs moet meer bij de tijd blijven door de lesprogramma's vaker kritisch tegen het licht te houden. meer »
Nieuwe wet maakt meer maatwerk en flexibele indeling van de lesuren mogelijk
Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte om de onderwijstijd over de leerjaren te spreiden. Ook komt er voor scholen meer ruimte om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van hun leerlingen. meer »
Akkoord kabinet en voorgezet onderwijs: 369 miljoen beschikbaar voor nog beter onderwijs
Het kabinet en de VO-raad hebben vandaag een principeakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren. meer »
Nederlandse leerlingen niet gemotiveerd in de klas
Nederlandse leerlingen zijn minder gemotiveerd en hebben minder leerplezier dan leeftijdsgenoten in het buitenland. meer »
Kinderen met het downsyndroom: iedereen op dezelfde school?
Het is beter als kinderen met het downsyndroom les krijgen in het reguliere onderwijs, zegt een onderzoeker. Betekent dit dat alle beperkte kinderen naar 'gewone' scholen kunnen? meer »
Start Week van passend onderwijs
Maandag start de Week van passend onderwijs. Van 24 tot 28 maart houden scholen en samenwerkingsverbanden overal in Nederland bijeenkomsten voor leraren en ouders over passend onderwijs. meer »
Middeleeuws opleidingsprincipe in modern jasje
Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden, daarom wordt de meester en gezel formule verder uitgebreid in het beroepsonderwijs. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling. meer »
Plannen passend onderwijs
Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. meer »
Associate degree studie populair
Steeds meer studenten kiezen voor een Associate degree. Dit studiejaar (2013 – 2014) begonnen ruim 2600 studenten met de tweejarige studie. Dat is een stijging van zo’n 25% ten opzichte van vorig collegejaar. meer »

De eerstvolgende acties op scholen