Artikelen

Mbo wordt opnieuw hervormd

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt opnieuw hervormd. De opleiding moet innovatiever, kleinschaliger en regionaler worden. Dat schrijft minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Meer lezen

Nederlands onderwijs moet meer vernieuwen

Het Nederlandse onderwijs moet meer bij de tijd blijven door de lesprogramma's vaker kritisch tegen het licht te houden.

Meer lezen

Nieuwe wet maakt meer maatwerk en flexibele indeling van de lesuren mogelijk

Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte om de onderwijstijd over de leerjaren te spreiden. Ook komt er voor scholen meer ruimte om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van hun leerlingen.

Meer lezen

Akkoord kabinet en voorgezet onderwijs: 369 miljoen beschikbaar voor nog beter onderwijs

Het kabinet en de VO-raad hebben vandaag een principeakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren.

Meer lezen

Nederlandse leerlingen niet gemotiveerd in de klas

Nederlandse leerlingen zijn minder gemotiveerd en hebben minder leerplezier dan leeftijdsgenoten in het buitenland.

Meer lezen

Kinderen met het downsyndroom: iedereen op dezelfde school?

Het is beter als kinderen met het downsyndroom les krijgen in het reguliere onderwijs, zegt een onderzoeker. Betekent dit dat alle beperkte kinderen naar 'gewone' scholen kunnen?

Meer lezen

Start Week van passend onderwijs

Maandag start de Week van passend onderwijs. Van 24 tot 28 maart houden scholen en samenwerkingsverbanden overal in Nederland bijeenkomsten voor leraren en ouders over passend onderwijs.

Meer lezen

Middeleeuws opleidingsprincipe in modern jasje

Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden, daarom wordt de meester en gezel formule verder uitgebreid in het beroepsonderwijs. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling.

Meer lezen

Plannen passend onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Meer lezen

Associate degree studie populair

Steeds meer studenten kiezen voor een Associate degree. Dit studiejaar (2013 – 2014) begonnen ruim 2600 studenten met de tweejarige studie. Dat is een stijging van zo’n 25% ten opzichte van vorig collegejaar.

Meer lezen

TOP scholen

Gerrit Rietveld College

Winklerlaan 373, 3571 KG UTRECHT
Telefoon nr.: 0302712214
WWW: www.gerritrietveldcollege.nl

Meer lezen

Openbare Jenaplanschool De Omnibus

Huissen, 5991 PX BAARLO LB
Telefoon nr.: 0774778239
WWW: www.omnibus-akkoord-po.nl

Meer lezen

NHL Hogeschool

Rengerslaan 10, 8917 DD LEEUWARDEN
Telefoon nr.: 0582512345
WWW: www.nhl.nl

Meer lezen

Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeenschap voor Lyceu Havo Mavo Vbo

Beurtschipper, 2152 LG NIEUW-VENNEP
Telefoon nr.: 0252661566
WWW: www.hvc.nl

Meer lezen

Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdyk voor Ath Havo Mavo Vbo

Koningin Julianastraat 3, 8862 TA HARLINGEN
Telefoon nr.: 0517432900
WWW: www.vestdijk.nl

Meer lezen

Wil je jouw school hier ook zichtbaar maken?

Ik wil meer informatie

Wil je reclame maken voor je school?

Snel contact

info@lijstscholen.eu

* deze contacten zijn geen schoolcontacten, maar contacten van de serverbeheerder LijstScholen.eu

Website beheerder

just4web.cz s.r.o.
ID-nummer: 27547876

Naar contact