Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

LijstScholen Friesland

Gevonden 579 onderwijsinstellingen in de database
Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Waling Dykstrastraat, VROUWENPAROCHIE
www.cbs-barte.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Monnikebildtdijk, OUDEBILDTZIJL
www.cbs-korenaar.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Heert Piters de Jongstr, ST.-JACOBIPAROCHIE
www.cbs-koppel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Tilledyk, MINNERTSGA
www.cbs-wizebeam.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, t kort-Morn, NIJ ALTOENAE
www.cbs-noordster.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Burg Hesselinkstraat, ST.-ANNAPAROCHIE
www.cbs-slotschool.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Jakob de Graafstraat, KOLLUMERPOMP
www.cbsdewegwijzer.eu

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Wygeast, OUDWOUDE
www.tarissing.eu

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Toutenburgstraat, BURUM
www.cbsopdehoogte.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Methardusstraat, MUNNEKEZIJL
www.oegh.vcbokollumerland.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Bernhardlaan, KOLLUM
www.pbschool.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Van Weerden Poelmanstr, HURDEGARYP
www.cbsdewinde.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Kjellingen, EASTERMAR
www.balsemyn.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Buorrefinnewei, JISTRUM
www.cbsdefinne.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Wylgekamp, TYTSJERK
www.itlemieren.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Marijkepaed, NOARDBURGUM
cbsimmanuel@hotmail.com

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Iikmounewei, BURGUM
www.reinbogeburgum.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Master Lubwei, GARYP
www.dewraldpoarte.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Van Haersmasingel, OENTSJERK
www.paadwizer-oentsjerk.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Roptawei, METSLAWIER
www.rank-pcbodongeradeel.nlDe eerstvolgende acties op scholen
Internetforum
7.6.2016 16:05 - B. Huijzer
Directie staat niet open voor eigen mening en/of kritiek. Rommelige en te gekleurde school. Matige...
21.5.2016 15:47 - fam verstraten
Ik wil ouders die meer informatie willen hebben over het munnikenheide College In rucphen Waarschuwe...
8.2.2016 09:37 - M
Vitus mavo naarden is niet zo'n goede school als je verwacht door de instagram account en schoolsite...
15.1.2016 15:37 - E. Langedijk
Ik zou graag willen weten of er op scholen belangstelling bestaat om met enige samenwerking tussen d...