Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

LijstScholen Friesland

Gevonden 579 onderwijsinstellingen in de database
Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Skulp, NIAWIER
www.scholen.castel.nl/boarne

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Fennewei, HANTUMHUIZEN
www.pcbo-dongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Kokentun, PAESENS
www.kompas-pcbodongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Herweystrjitte, TERNAARD
www.pcbo-dongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Langgrousterwei, OOSTERNIJKERK
www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Skeperij, EE
www.gearing-pcbodongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Van Kleffensstraat, DOKKUM
www.groen-pcbodongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Kapellaan, DOKKUM
www.bron-pcbodongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Kweekschoolstraat, DOKKUM
www.eh-pcbodongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Kampen, ENGWIERUM
www.springplanke-pcbodongeradeel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Jannumerwei, REITSUM
www.de-flieterpen.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Offingaweg, HALLUM
www.itfundamint.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Streek, FERWERT
www.opstreek.nl

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Ljouwertertrekwei, DRONRYP
www.sintradbodus.tk

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Douwemastrjitte, JIRNSUM
www.radboudjirnsum.nl

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Siemen de Jongstrjitte, BALK
www.ludgerusskoalle.nl

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Schritsen, HARLINGEN
www.stmichaelschool.nl

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Ds. L Touwenlaan, MAKKUM FR
www.martinusmakkum.nl

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Pier Panderstraat, DRACHTEN
www.st-lukasschool.nl

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, De Pit, SINT NICOLAASGA
www.klimmerbled.nlDe eerstvolgende acties op scholen
Internetforum
7.6.2016 16:05 - B. Huijzer
Directie staat niet open voor eigen mening en/of kritiek. Rommelige en te gekleurde school. Matige...
21.5.2016 15:47 - fam verstraten
Ik wil ouders die meer informatie willen hebben over het munnikenheide College In rucphen Waarschuwe...
8.2.2016 09:37 - M
Vitus mavo naarden is niet zo'n goede school als je verwacht door de instagram account en schoolsite...
15.1.2016 15:37 - E. Langedijk
Ik zou graag willen weten of er op scholen belangstelling bestaat om met enige samenwerking tussen d...