Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

Registratie van de school

Bestelling/Registratie

Registreer uw school in de grootste online database van Nederlandse scholen en wees daardoor zichtbaar op internet.

In de database Lijstscholen.eu vindt u meer dan 9 300 onderwijsinstellingen.

Elke versie heeft telkens de voordelen van de lagere versies. Uitleg bij de voordelen van afzonderlijke paketten hier.

  Bestelling  

Stap 1/2

Alle prijzen worden zonder BWT weergegeven (21 %). Indien u uw school voor de periode van 6 maanden wilt inschrijven, geef dat in de volgende stap in de aantekening aan.

De eerstvolgende acties op scholen