Grote vraag naar muziekonderwijs

Muziekonderwijs leeft weer in het basisonderwijs. 728 scholen willen al vanaf komend schooljaar starten met meer en beter muziekonderwijs in de klas. Daarnaast zijn de activiteiten van het platform Méér Muziek in de Klas een enorm succes.

Minister Jet Bussemaker (cultuur) maakte dit resultaat bekend tijdens een werkbezoek aan basisschool De Clipper in Rotterdam.

Het is Bussemakers ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is: 'Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk voor de vorming van jonge mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee onontdekte talenten van kinderen tot ontwikkeling. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben. Ik ben dan ook verheugd dat zo veel scholen op de regeling hebben ingeschreven. Dat enthousiasme wil ik belonen en daarom heb ik de regeling veranderd, zodat we geen enkel goed voorstel hoeven af te wijzen.' 

 

Grote belangstelling muziekonderwijs

728 scholen hebben een subsidie aangevraagd  bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om muziekonderwijs op hun school een impuls te geven. Ook zijn er 375 inzendingen voor de muziekwedstrijd BZTshow XXL binnen gekomen, de scholenwedstrijd die Méér Muziek in de Klas organiseert in samenwerking met de KRO-NCRV. Tijdens de Music University Days hebben ruim 300 leerkrachten een workshop muziekonderwijs bij een van de conservatoria en pabo’s gevolgd. In totaal hebben meer dan 1.000 van de 7.000 basisscholen meegedaan aan een van de initiatieven om muziekonderwijs op hun school te verbeteren. Dat betekent dat 15% van de basisscholen betrokken is.

 

Impuls Muziekonderwijs

Minister Bussemaker stelt de komende jaren €25 miljoen euro beschikbaar om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om de deskundigheid van hun leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen leraren getraind worden in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

Scholen kunnen hun aanvraag indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In de eerste ronde van deze subsidieregeling heeft het Fonds 728 aanvragen van scholen ontvangen. Deze scholen willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs op hun school.  Om aan deze grote vraag tegemoet te komen, heeft minister Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld aan het Fonds voor deze aanvragen.

Volgend schooljaar kan een grote groep scholen zich inzetten om hun kinderen structureel met muziek aan de slag te laten gaan.  De scholen die mee doen, zijn zeer divers. Ook kinderen die niet van huis uit muziek maken, komen door de impuls in aanraking met muziek.

 

Méér Muziek In De Klas

Muziek maken is leuk, maar ook heel belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), de PO-Raad, de NPO, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de VandenEnde Foundation. Koningin Máxima is erevoorzitter van dit platform. Minister Bussemaker stelt via de Impuls Muziekonderwijs geld beschikbaar om de komende jaren structureel muziekonderwijs te realiseren. De VandenEnde Foundation zorgt onder andere voor het werven van andere private financiers en fondsen.

Door: rijksoverheid.nl

TOP scholen

Herbert Vissers College Christelijke Scholengemeenschap voor Lyceu Havo Mavo Vbo

Beurtschipper, 2152 LG NIEUW-VENNEP
Telefoon nr.: 0252661566
WWW: www.hvc.nl

Meer lezen

Gerrit Rietveld College

Winklerlaan 373, 3571 KG UTRECHT
Telefoon nr.: 0302712214
WWW: www.gerritrietveldcollege.nl

Meer lezen

Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdyk voor Ath Havo Mavo Vbo

Koningin Julianastraat 3, 8862 TA HARLINGEN
Telefoon nr.: 0517432900
WWW: www.vestdijk.nl

Meer lezen

Openbare Jenaplanschool De Omnibus

Huissen, 5991 PX BAARLO LB
Telefoon nr.: 0774778239
WWW: www.omnibus-akkoord-po.nl

Meer lezen

NHL Hogeschool

Rengerslaan 10, 8917 DD LEEUWARDEN
Telefoon nr.: 0582512345
WWW: www.nhl.nl

Meer lezen

Wil je jouw school hier ook zichtbaar maken?

Ik wil meer informatie

Wil je reclame maken voor je school?

Snel contact

info@lijstscholen.eu

* deze contacten zijn geen schoolcontacten, maar contacten van de serverbeheerder LijstScholen.eu

Website beheerder

just4web.cz s.r.o.
ID-nummer: 27547876

Naar contact