Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

LijstScholen Tytsjerksteradiel

Gevonden 27 onderwijsinstellingen in de database
Type van de school kiezen: Openbaar, Eilansgrien, EARNEWALD
www.frankeskoalle.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Van Weerden Poelmanstr, HURDEGARYP
www.cbsdewinde.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Kjellingen, EASTERMAR
www.balsemyn.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Buorrefinnewei, JISTRUM
www.cbsdefinne.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Wylgekamp, TYTSJERK
www.itlemieren.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Marijkepaed, NOARDBURGUM
cbsimmanuel@hotmail.com

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Iikmounewei, BURGUM
www.reinbogeburgum.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Master Lubwei, GARYP
www.dewraldpoarte.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Van Haersmasingel, OENTSJERK
www.paadwizer-oentsjerk.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Van Weerden Poelmanstr, HURDEGARYP
www.obs-hurdegarijp.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Knilles Wytseswei, SUMAR
www.masterdevriesskoalle.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Buurtlaan, JISTRUM
www.iepenstee.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, De Kjellingen, EASTERMAR
www.obs-debolster.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Pieter Hylkemastraat, NOARDBURGUM
www.deoerstek.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Dr. O. Postmastrjitte, GYTSJERK
www.obsthrimwalda.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Mounewei, MUNEIN
www.kruired.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Schoolstraat, BURGUM

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Tjalling H. Haismastraat, BURGUM

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Ds. Oosterhuisstraat, SUWALD

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Knilles Wytseswei, SUMARDe eerstvolgende acties op scholen
Internetforum
7.6.2016 16:05 - B. Huijzer
Directie staat niet open voor eigen mening en/of kritiek. Rommelige en te gekleurde school. Matige...
21.5.2016 15:47 - fam verstraten
Ik wil ouders die meer informatie willen hebben over het munnikenheide College In rucphen Waarschuwe...
8.2.2016 09:37 - M
Vitus mavo naarden is niet zo'n goede school als je verwacht door de instagram account en schoolsite...
15.1.2016 15:37 - E. Langedijk
Ik zou graag willen weten of er op scholen belangstelling bestaat om met enige samenwerking tussen d...