Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

LijstScholen Menameradiel

Gevonden 13 onderwijsinstellingen in de database
Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, De Hammeringen, BITGUMMOLE
www.cbsmooitaki.nl

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Ljouwertertrekwei, DRONRYP
www.sintradbodus.tk

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Spoorstrjitte, DEINUM
www.rankdeinum.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Quaestiusstrjitte, DRONRYP
www.itanker.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Ds H v E v Heslingastr, BERLTSUM
www.fugelsang.nl

Type van de school kiezen: Algemeen bijzonder, Blessumerpaed, BOKSUM
www.ottoclantskoalle.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Klaas van der Meijstr, BITGUMMOLE
www.martenaskoalle.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, K J van den Akkerstr, BERLTSUM
www.obslytslibben.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Skoallestrjitte, MARSUM
www.obsdepolle.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Orxmasingel, MENAAM
www.obsdecingel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Greatebuorren, MENAAM

Type van de school kiezen: Openbaar, Spoorstrjitte, DEINUM

Type van de school kiezen: Openbaar, Skoallanswei, DRONRYPDe eerstvolgende acties op scholen
Internetforum
7.6.2016 16:05 - B. Huijzer
Directie staat niet open voor eigen mening en/of kritiek. Rommelige en te gekleurde school. Matige...
21.5.2016 15:47 - fam verstraten
Ik wil ouders die meer informatie willen hebben over het munnikenheide College In rucphen Waarschuwe...
8.2.2016 09:37 - M
Vitus mavo naarden is niet zo'n goede school als je verwacht door de instagram account en schoolsite...
15.1.2016 15:37 - E. Langedijk
Ik zou graag willen weten of er op scholen belangstelling bestaat om met enige samenwerking tussen d...