Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

LijstScholen Littenseradiel

Gevonden 20 onderwijsinstellingen in de database
Type van de school kiezen: Algemeen bijzonder, Greate Buorren, KUBAARD
www.reinbogekubaard.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, De Polle, BOAZUM
www.dubelspan.nl

Type van de school kiezen: Samenwerking Opb., PC, Itingewei, ITENS
www.deromte.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Master Jansenstrjitte, MANTGUM
www.gielguordemantgum.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Bumaleane, WEIDUM
www.itpertoer.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Walperterwei, WOMMELS
www.obsdeopslach.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Skoallestrjitte, EASTEREIN
www.foareker.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Noarderfinne, EASTERLITTENS
www.earnewjuk.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Lytse Buorren, WJELSRYP
www.pcbo-littenseradiel.nl/De-Grunslach.html

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Walperterwei, WOMMELS
www.itfunemint.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Tsjerkebuorren, SPANNUM
www.detarissing.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Walperterwei, WOMMELS

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Sanleansterdyk, REAHUS

Type van de school kiezen: Openbaar, Oane Kamp, BAARD

Type van de school kiezen: Openbaar, De Krunen, JORWERT

Type van de school kiezen: Openbaar, Rydwei, EASTERWIERRUM

Type van de school kiezen: Openbaar, Labadistendyk, WIUWERT

Type van de school kiezen: Openbaar, Molepaed, WINSUM FR

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Hoptilsterdyk, HILAARD

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Miedigge, WINSUM FRDe eerstvolgende acties op scholen
Internetforum
7.6.2016 16:05 - B. Huijzer
Directie staat niet open voor eigen mening en/of kritiek. Rommelige en te gekleurde school. Matige...
21.5.2016 15:47 - fam verstraten
Ik wil ouders die meer informatie willen hebben over het munnikenheide College In rucphen Waarschuwe...
8.2.2016 09:37 - M
Vitus mavo naarden is niet zo'n goede school als je verwacht door de instagram account en schoolsite...
15.1.2016 15:37 - E. Langedijk
Ik zou graag willen weten of er op scholen belangstelling bestaat om met enige samenwerking tussen d...