Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

LijstScholen Franekeradeel

Gevonden 21 onderwijsinstellingen in de database
Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Cort van der Lindenstr, FRANEKER
www.annamaria.nl

Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Tuinen, FRANEKER
www.kabas.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Dorpsstraat, ACHLUM
www.cbsrehoboth.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Botniasteeg, FRANEKER
www.cbsdekorendrager.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Skoalstrjitte, OOSTERBIERUM
www.pcbo-nwfriesland.nl/flambou/

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Skoalstrjitte, SEXBIERUM
www.pcbsdeskeakel.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, P J Troelstrastraat, FRANEKER
www.cbstoermalijn.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Noorderbolwerk, FRANEKER
www.kleyenburg.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, IJsbaanweg, FRANEKER
www.deopslach.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Adelenstrjitte, SEXBIERUM
www.barraboech.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Terskerspaed, TZUMMARUM
www.tamsmaskoalle.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Wytse Foppesstrjitte, DONGJUM
www.twirredongjum.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Peinserweg, RIED
www.oanset.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Dorpsstraat, ACHLUM
www.obs-debongerd.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Noorderbleek, FRANEKER

Type van de school kiezen: Openbaar, D Oosterbaanstraat, FRANEKER

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Johan Roordastrjitte, TZUMMARUM

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Smidsreed, TZUM

Type van de school kiezen: Openbaar, Kerkstraat, HERBAIJUM

Type van de school kiezen: Openbaar, Harlingerweg, FRANEKERDe eerstvolgende acties op scholen
Internetforum
7.6.2016 16:05 - B. Huijzer
Directie staat niet open voor eigen mening en/of kritiek. Rommelige en te gekleurde school. Matige...
21.5.2016 15:47 - fam verstraten
Ik wil ouders die meer informatie willen hebben over het munnikenheide College In rucphen Waarschuwe...
8.2.2016 09:37 - M
Vitus mavo naarden is niet zo'n goede school als je verwacht door de instagram account en schoolsite...
15.1.2016 15:37 - E. Langedijk
Ik zou graag willen weten of er op scholen belangstelling bestaat om met enige samenwerking tussen d...