Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 9 300 scholen in de database

LijstScholen Boarnsterhim

Gevonden 17 onderwijsinstellingen in de database
Type van de school kiezen: Rooms-Katholiek, Douwemastrjitte, JIRNSUM
www.radboudjirnsum.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Jancko Douwamastrjitte, ALDEBOARN
www.definne-aldeboarn.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, It Pounsmiet, TERSOAL
www.dereinboge.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Sudfinne, GROU
www.nijdjip-grou.nl

Type van de school kiezen: Protestants-Christelijk, Boarnsterdyk, AKKRUM
www.hasperschool.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Dr. W. Beekhuisstrjitte, SIBRANDABUORREN
www.delegegeaen.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Buorren, TERHERNE
kam.bobob.info

Type van de school kiezen: Openbaar, B K van den Bergstrjitte, WERGEA
www.twamester.warga.kennisnet.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, De Greiden, WARTEN
www.finne.wartena.kennisnet.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Douwemastrjitte, JIRNSUM
www.jirnsum.com

Type van de school kiezen: Openbaar, Jokwei, AKKRUM
www.jbsakkrum.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Ombocht, AKKRUM
www.obsakkrum.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Dokter Schoustrastrjitte, GROU
www.obsdetwafisken.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Selanswei, RAERD
www.rearderhiem.nl

Type van de school kiezen: Openbaar, Master-Gorterstrjitte, REDUZUM
www.reduzum.com/voorzie/school.html

Type van de school kiezen: Openbaar, Burstumerdyk, GROU

Type van de school kiezen: Openbaar, Tsjerkebuorren, ALDEBOARNDe eerstvolgende acties op scholen
Internetforum
7.6.2016 16:05 - B. Huijzer
Directie staat niet open voor eigen mening en/of kritiek. Rommelige en te gekleurde school. Matige...
21.5.2016 15:47 - fam verstraten
Ik wil ouders die meer informatie willen hebben over het munnikenheide College In rucphen Waarschuwe...
8.2.2016 09:37 - M
Vitus mavo naarden is niet zo'n goede school als je verwacht door de instagram account en schoolsite...
15.1.2016 15:37 - E. Langedijk
Ik zou graag willen weten of er op scholen belangstelling bestaat om met enige samenwerking tussen d...